Đảm bảo chất lượng trong truyền máu và xét nghiệm huyết học

5 Bình chọn

Trong lĩnh vực y tế nói chung, đặc biệt là chuyên khoa truyền máu huyết học thì các biện pháp an toàn, đảm bảo chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu.

Truyền máu và sản phẩm máu là một hoạt động khoa học và sản xuất cần được đảm bảo chất lượng

Tổng quát về chất lượng

Truyền máu và sản phẩm máu là một hoạt động khoa học và sản xuất.

Huyết học (chủ yếu là xét nghiệm) là một hoạt động liên hệ đến kỹ thuật, trang thiết bị và kết quả. Chất lượng của sản phẩm máu và xét nghiệm huyết học ảnh hưởng đến sức khỏe công cộng, và là cơ sở cho điều trị và hoạt động lâm sàng.

Công tác truyền máu và xét nghiệm huyết học được đặt dưới quy chế chất lượng quốc gia và quốc tế.

Bảo đảm chất lượng là tuân theo các quy chế chất lượng của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế gọi là ISO. Mọi hoạt động của các cơ sở truyền máu (ngân hàng máu) và huyết học (phòng xét nghiệm), muốn đạt tiêu chuẩn quốc tế, đều phải đạt mục tiêu bảo đảm chất lượng, trước tiên theo chuẩn trong nước, và phấn đấu đạt chuẩn quốc tế.

Định nghĩa đơn giản của chất lượng là khả năng của một sản phẩm (trong truyền máu và huyết phẩm) hay một dịch vụ (trong huyết học là xét nghiệm) thích hợp cho sử dụng và thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng (thầy thuốc và bệnh nhân).

Bảo đảm chất lượng trong truyền máu và huyết học có thể thực hiện khi tôn trọng các nguyên tắc của thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành xét nghiệm tốt (GLP), thực hành lâm sàng tốt (GHP) với hai chương trình:

Chương trình kiểm tra chất lượng nội bộ (IQC)

Chương trình kiểm tra chất lượng ngoại viện (EQC)

Cả hai chương trình trên cho phép thực hiện quản lý chất lượng với mục tiêu là truyền máu an toàn và hiệu quả, và thực hiện xét nghiệm chính xác.

Các tiêu chuẩn ISO về chất lượng

Các tiêu chuẩn  ISO gồm có:

ISO 9000

Hướng dẫn chung cho các tiêu chuẩn của riêng ngành.

ISO 9001

Nói về kiểm tra chất lượng các sản phẩm tổng quát từ các khâu thiết kế, triển khai, sản xuất, kiểm tra thành phẩm (sử dụng trong công tác truyền máu).

ISO 9002

Nói về chất lượng của trang thiết bị và kết quả, thích hợp cho các xét nghiệm y khoa (sử dụng trong huyết học).

ISO 9003

Liên hệ đến công tác kiểm tra và thử nghiệm (trong mục đích kiểm tra, đảm bảo chất lượng)

ISO 9004

Liên hệ đến quản lý chất lượng

BV Truyền máu Huyết học TP.HCM truyền thuốc hết hạn cho bệnh nhi
Truyền máu là một hoạt động quan trọng trong y tế cần được đảm bảo chất lượng tuyệt đối

Các vấn đề chất lượng trong truyền máu huyết học

Gồm có kết hợp các tiêu chuẩn ISO để bảo đảm:

  • An toàn và hiệu quả trong truyền máu, phòng ngừa các nguy cơ sai sót trong xét nghiệm huyết học.
  • Tự túc nội bộ.
  • Vừa lòng khách hàng

Các việc phải thực hiện:

  • Kiểm tra chất lượng: đó là các cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, các phương pháp và thiết bị để tiến hành kiểm tra và quản lý chất lượng.
  • Bảo đảm chất lượng: là toàn bộ các hành động cần thiết để thực hiện các mục tiêu trên.
  • Kiểm tra chất lượng và đảm bảo chất lượng phải tiến hành song song.
Tư vấn tuyển sinh!
Đăng ký trực tuyến
Zalo chat
Bản đồ hướng dẫn