“Cấm cửa” các trường nếu không đạt được yêu cầu trong tuyển sinh năm 2019

Rate this post

Bộ GD – ĐT sẽ thực hiện cuộc rà soát việc đào tạo các ngành của trình độ Đại học và sẽ buộc ngừng tuyển sinh nếu các trường không đạt được yêu cầu theo quy định.

“Cấm cửa” các trường nếu không đạt được yêu cầu trong tuyển sinh năm 2019
“Cấm cửa” các trường nếu không đạt được yêu cầu trong tuyển sinh năm 2019

Trường không đạt yêu cầu sẽ bị ngừng tuyển sinh

Hội nghị bàn về tuyển sinh 2019 ở các trường Đại học, Ông Lê Hải An – Thứ trưởng Bộ GD – ĐT cho biết, 2 đề án xây dựng được trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Trong đó:

Đề án thứ nhất: Có liên quan đến các trường Đại học – Cao đẳng tuyển sinh khối ngành Sư phạm: Sắp xếp lại những trường Sư phạm thành lập các trường Sư phạm trọng điểm. Nếu đề án được phê duyệt thì một số trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp đào tạo ngành Sư phạm sẽ buộc phải giải thể hoặc bị sáp nhập với trường khác.

Đề án thứ hai: Sáp nhập, hợp nhất hay giải thể các cơ sở đào tạo giáo dục Đại học không đủ điều kiện đào tạo, yếu kém, cơ sở vật chất không đủ yêu cầu.

Bộ GD – ĐT đang tăng cường các hoạt động tuyển sinh, đào tạo các trường. Nếu các trường Đại học – Cao đẳng nào không đạt yêu cầu thì buộc phải dừng tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ GD – ĐT.

Thủ tướng Lê Hải An cho biết, năm 2020 sẽ chỉ đạo xây dựng về Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và Sư phạm giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiều trường đã bị dừng tuyển sinh

Trả lời báo chí của TS.Bùi Anh Tuấn  – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Bộ GD – ĐT:

 “Việc rà soát các ngành đào tạo là một trong những hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ đối với giáo dục ĐH. Mục đích là để xem xét, đánh giá quy mô, cơ cấu các ngành đào tạo hiện đang triển khai tại các cơ sở giáo dục ĐH; kiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo…”.

Bộ GD – ĐT đã tiến hành rà soát các chuyên ngành đào tạo trình độ bậc Tiến sĩ năm 2011. Năm 2012 là các ngành đào tạo bậc Thạc sĩ. Năm 2013 là rà soát bậc đào tạo Đại học và năm 2014 là rà soát bậc hệ Cao đẳng. Theo dự kiến sẽ rà soát khoảng 2000 ngành đào tạo các cơ sở giáo dục bậc Đại học. Các tiêu chí Bộ GD – ĐT đưa ra nhằm rà soát trên quy định hiện hành của Nhà nước. Bộ GD – ĐT tập trung rà soát về điều kiện chất lượng đội ngũ giảng viên, về cơ sở vật chất, phù hợp với nhu cầu xã hội đối với các ngành đào tạo…

Các cơ sở giáo dục Đại học công bố về yêu cầu chuẩn đầu ra, là sự cam kết đối với người học của các trường. Theo quy định hiện hành của Bộ GD – ĐT, sẽ buộc ngừng tuyển sinh đối với các nếu chưa công bố chuẩn đầu ra, cũng như chưa thực hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người học, xã hội. Các cơ sở đào tạo cần nâng cao, đảm bảo chất lượng đào tạo của mình, nhất là đối với chất lượng của đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hạ tầng cũng cần được chú trọng, chú ý công bố về chuẩn đầu ra, xây dựng và phát triển đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo. Đây là trách nhiệm của Nhà trường đối với người học cũng như là điều kiện quan trọng để tồn tại và phát triển hơn nữa.

Qua đó, Bộ GD – ĐT đã quyết định thu hồi với 57 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ đối với 27 cơ sở đào tạo, buộc dừng đào tạo 161 chuyên ngành/ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ. Theo ông Tuấn, có nhiều ngành phải buộc dừng tuyển sinh sau một năm tuyển sinh mà cơ sở đào tạo không khắc phục được những điều kiện của mình, để cải thiện chất lượng đào tạo.

Đa phần các cơ sở buộc dừng tuyển sinh ban đầu đều khó thu hút thí sinh tham gia tuyển sinh học tập, khi bị buộc dừng tuyển sinh lại càng khó thu hút thí sinh sau đó. Cơ sở đào tạo cần có trách nhiệm đối với người học, đảm bảo quyền lợi của người học. Khi chưa đáp ứng được như yêu cầu đặt ra, khó thu hút được người học tập sẽ dễ dẫn đến việc dừng đào tạo.

Do đó, việc nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở hạ tầng để có thể đáp ứng với thời đại “giáo dục toàn cầu” như hiện nay.

Tổng hợp bởi Kỳ thi THPT quốc gia

Tư vấn tuyển sinh!
Đăng ký trực tuyến
Zalo chat
Bản đồ hướng dẫn