Tổng hợp danh sách các trường công bố phương án tuyển sinh năm 2019

Rate this post

Nhằm giúp học sinh năm bắt được các thông tin hữu ích để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Trên các trang truyền thông đã cập nhật liên tục và đầy đủ thông tin tuyển sinh mới nhất 2019 của tất cả các trường Đại học Cao đẳng trên cả nước học sinh có thể tham khảo.

Danh sách các trường công bố phương án tuyển sinh 2019

64. Đại học Hùng Vương TPHCM tuyển sinh năm 2019
63. Thông tin tuyển sinh Đại học Nội vụ Hà Nội 2019
62. Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội tuyển 1600 chỉ tiêu 2019
61. Đại học FPT công bố phương án tuyển sinh năm 2019
60. Phương án tuyển sinh Đại học Đông Á năm 2019
59. Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị 2019
58. Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế tài chính TPHCM 2019
57. Đại học Công nghệ TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
56. Phương án tuyển sinh Đại học Nông lâm Bắc Giang 2019
55. Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2019
54. Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2019
53. Đại học Thương Mại công bố phương án tuyển sinh 2019
52. Đại học Mỏ địa chất công bố phương án tuyển sinh 2019
51. Đại học Lâm Nghiệp công bố phương án tuyển sinh năm 2019
50. Đại học Thủ Dầu Một công bố phương án tuyển sinh 2019
49. Đại học Tôn Đức Thắng công bố phương án tuyển sinh 2019
48. Đại học Y dược TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
47. Đại học Ngân hàng TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
46. Phương án tuyển sinh Học viện Chính sách và phát triển 2019
45. Phương án tuyển sinh Đại học Việt Đức 2019
44. Khoa Y Dược ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2019
43. Phương án tuyển sinh Khoa Quốc tế – ĐHQGHN 2019
42. Khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2019
41. Thông tin tuyển sinh Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội 2019
40. Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế – ĐHQGHN 2019
39. Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh 2019
38. Phương án tuyển sinh 2019 – ĐH Công nghệ ĐH Quốc gia Hà Nội
37. Phương án tuyển sinh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ĐHQG Hà Nội 2019
36. Phương án tuyển sinh ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 2019
35. Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh 2019
34. Phương án tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành 2019
33. Phương án tuyển sinh dự kiến Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM 2019
32. Đại học Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh 2019
31. Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM công bố phương thức tuyển sinh 2019
30. Đại học Hàng Hải công bố phương thức tuyển sinh 2019
29. Đại học Cần Thơ công bố phương án tuyển sinh 2019
28. Thông tin tuyển sinh Đại học Hà Nội 2019
27. Đại học Mở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
26. Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân 2019
25. Đại học Kinh tế Luật TPHCM năm 2019 xét tuyển theo 5 phương thức
24. Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM công bố phương thức tuyển sinh 2019
23. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tuyển sinh 2019
22. Khoa Quốc tế – ĐH Huế tuyển sinh năm 2019
21. Khoa Du lịch – ĐH Huế thông báo tuyển sinh 2019
20. Khoa Giáo dục thể chất – ĐH Huế tuyển sinh 2019
19. Đại học Y dược – ĐH Huế tuyển 1380 chỉ tiêu năm 2019
18. Đại học Khoa học – ĐH Huế thông báo tuyển sinh 2019
17. Phương án tuyển sinh năm 2019 ĐH Sư phạm – ĐH Huế
16. Thông tin tuyển sinh Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế 2019
15. Đại học Nông lâm – ĐH Huế tuyển sinh năm 2019
14. Thông báo tuyển sinh Đại học Kinh tế – ĐH Huế 2019
13. Phương án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế 2019
12. Đại học Luật – ĐH Huế công bố phương án tuyển sinh 2019
11. Phương án tuyển sinh Đại học Huế năm 2019
10. Thông tin tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2019
9. Phương án tuyển sinh 2019 Đại học Luật TPHCM
8. Đại học Tài chính Marketing công bố phương án tuyển sinh 2019
7. Phương án tuyển sinh dự kiến ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 2019
6. Đại học nông lâm TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
5. Đại học Kinh tế TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
4. Thông tin mới nhất tuyển sinh Đại học Quốc gia TPHCM 2019
3. ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
2. Phương án tuyển sinh dự kiến Đại học Sư phạm TPHCM 2019
1. Đại học Nha Trang công bố thông tin tuyển sinh 201

58. Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế tài chính TPHCM 2019
57. Đại học Công nghệ TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
56. Phương án tuyển sinh Đại học Nông lâm Bắc Giang 2019
55. Phương án tuyển sinh Đại học Điện lực năm 2019
54. Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2019
53. Đại học Thương Mại công bố phương án tuyển sinh 2019
52. Đại học Mỏ địa chất công bố phương án tuyển sinh 2019
51. Đại học Lâm Nghiệp công bố phương án tuyển sinh năm 2019
50. Đại học Thủ Dầu Một công bố phương án tuyển sinh 2019
49. Đại học Tôn Đức Thắng công bố phương án tuyển sinh 2019
48. Đại học Y dược TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
47. Đại học Ngân hàng TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
46. Phương án tuyển sinh Học viện Chính sách và phát triển 2019
45. Phương án tuyển sinh Đại học Việt Đức 2019
44. Khoa Y Dược ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2019
43. Phương án tuyển sinh Khoa Quốc tế – ĐHQGHN 2019
42. Khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2019
41. Thông tin tuyển sinh Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà Nội 2019
40. Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế – ĐHQGHN 2019
39. Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN công bố phương án tuyển sinh 2019
38. Phương án tuyển sinh 2019 – ĐH Công nghệ ĐH Quốc gia Hà Nội
37. Phương án tuyển sinh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ĐHQG Hà Nội 2019
36. Phương án tuyển sinh ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 2019
35. Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh 2019
34. Phương án tuyển sinh Đại học Nguyễn Tất Thành 2019
33. Phương án tuyển sinh dự kiến Đại học Ngoại thương cơ sở TPHCM 2019
32. Đại học Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh 2019
31. Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM công bố phương thức tuyển sinh 2019
30. Đại học Hàng Hải công bố phương thức tuyển sinh 2019
29. Đại học Cần Thơ công bố phương án tuyển sinh 2019
28. Thông tin tuyển sinh Đại học Hà Nội 2019
27. Đại học Mở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
26. Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân 2019
25. Đại học Kinh tế Luật TPHCM năm 2019 xét tuyển theo 5 phương thức
24. Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM công bố phương thức tuyển sinh 2019
23. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tuyển sinh 2019
22. Khoa Quốc tế – ĐH Huế tuyển sinh năm 2019
21. Khoa Du lịch – ĐH Huế thông báo tuyển sinh 2019
20. Khoa Giáo dục thể chất – ĐH Huế tuyển sinh 2019
19. Đại học Y dược – ĐH Huế tuyển 1380 chỉ tiêu năm 2019
18. Đại học Khoa học – ĐH Huế thông báo tuyển sinh 2019
17. Phương án tuyển sinh năm 2019 ĐH Sư phạm – ĐH Huế
16. Thông tin tuyển sinh Đại học Nghệ thuật – ĐH Huế 2019
15. Đại học Nông lâm – ĐH Huế tuyển sinh năm 2019
14. Thông báo tuyển sinh Đại học Kinh tế – ĐH Huế 2019
13. Phương án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế 2019

12. Đại học Luật – ĐH Huế công bố phương án tuyển sinh 2019
11. Phương án tuyển sinh Đại học Huế năm 2019
10. Thông tin tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải TPHCM 2019
9. Phương án tuyển sinh 2019 Đại học Luật TPHCM
8. Đại học Tài chính Marketing công bố phương án tuyển sinh 2019
7. Phương án tuyển sinh dự kiến ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 2019
6. Đại học nông lâm TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
5. Đại học Kinh tế TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
4. Thông tin mới nhất tuyển sinh Đại học Quốc gia TPHCM 2019
3. ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2019
2. Phương án tuyển sinh dự kiến Đại học Sư phạm TPHCM 2019
1. Đại học Nha Trang công bố thông tin tuyển sinh 2019

Theo Tổng hợp kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Tag: Cao đẳng dược sài gòn, Cao đẳng điều dưỡng sài gòn, Cao đẳng xét nghiệm sài gòn

Tư vấn tuyển sinh!
Đăng ký trực tuyến
Zalo chat
Bản đồ hướng dẫn