Trung cấp Y Dược Sài Gòn tuyển sinh Trung cấp Xét nghiệm TPHCM hệ chính quy học từ 12 – 24 tháng. Có lớp học trong và ngoài giờ hành chính, có lớp thứ 7 – chủ nhật. Tốt nghiệp được cấp bằng chính quy, được liên thông lên Cao đẳng, Đại học nếu đáp ứng đủ điều kiện.