Cao Đẳng Dược TPHCM xét tuyển khóa Trung cấp Kỹ thuật Phục hình răng 2018 chỉ yêu cầu tốt nghiệp phổ thông trung học.