Trung cấp Y Dược Sài Gòn tuyển sinh đào tạo Trung cấp Kỹ thuật HÌnh ảnh Y học Sài Gòn hệ chính quy, thời gian đào tạo từ 12 – 24 tháng, có lớp trong và ngoài giờ hành chính. Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng chính quy, được liên thông lên Đại học nếu đáp ứng đủ điều kiện.